A hétvége energiája 06.15.-06.16.

2024.06.15

"A szavak ablakok, vagy falak. Elítélnek vagy felszabadítanak. Célom: úgy szólni és úgy figyelni, ami mindenkinek a szeretetet jelenti." Ruth Bebermeyer

Fantasztikus tiszta információk érkeztek. Ezért különösen hálás vagyok az Univerzumnak.

A hétvége energiáját a Lóhere lapja adja, természetesen a négylevelű, szerencsét és gyorsabb beteljesülést hozó energia ez.

Amiben ez most megnyilvánul, az a kapcsolat és kommunikáció szintje. Amikor is eligazodunk a hamis, lehúzó kapcsolatok és kommunikáció labirintusában. Amiben most épp benne vagyunk és idáig nem igazán láttuk át a helyzetünket és magát a szituációt sem.

Lezárunk és elengedünk egy helyzetet, hogy egy új, magasabb szintre léphessünk végre. Túllépni a küzdelmeken, harcokon most jelentheti a verbális agresszión, a veszekedéseken, vitákon való felülemelkedést. Mindez egy tanulási folyamat, mely újra és újra visszatérő helyzetek megtapasztalásával van jelen életünkben. Képesek vagyunk most egy magasabb nézőpontból tekinteni erre. Ráébredve a bennünk lakozó erőre, szeretetre. Az erő és a szeretet egyensúlya és harmóniája adja az új hozzáállásunk alapját. Egyben pedig egy másfajta kommunikációt is, amire már nagyon is szükségünk volt. A kardoskodás és vélemény-csaták helyett. Egy újfajta belső attitűd van bennünk kibontakozóban, mely a védekezés, támadva-védekezés, harc és küzdelem energiái helyett az önmagam szeretetén alapuló önbizalom és magabiztosság felé vezet minket. 

Ebben a folyamatban szövetségesekre is találunk. A velük való összefogás reményt, nyitottságot adhat nekünk. Új utakat és lehetőségeket fedezünk fel, melyek eddig is ott voltak csak épp nem vettük észre. Ez az állapot, amikor érdemes a ráhagyatkozás művészetét gyakorolni. Megengedni a vezettetést magunknak. Hagyni, hogy az Univerzum tegye a dolgát. Hinni, hogy van egy mindent átható tudati energia, ami – néha fájdalmas megtapasztalásokon keresztül ugyan -, de olyan új utakra terel bennünket, melyek felülmúlják eddigi elképzeléseinket.

Fontos, hogy mindez most az elfogadás és megengedés energiában történjék. Úgy tűnik a női energiák erősen korlátozva voltak eddig. Nőként megtapasztalhattunk az elnyomó, leuraló férfias attitűdöt. Vagy épp mi magunk is ebben a minőségben működtünk eddig, megtapasztalva ennek minden következményét: legfőképpen a nőiségünk kibontakozásának akadályoztatását.

Férfiként pedig ezzel a működéssel elzártuk magunkat egy teljesebb élettől. Életünkben minden csak félig-meddig sikerülhetett, hiszen hiányzott a két energiaminőség egysége.

Sorsszerű és időszerű most – ezen felül fájdalmas és nehéz is lehet – szembesülni önhazugságainkkal. Mély, belső félelmeinkkel, melyek most utat kérnek maguknak. Olyan önmagunk előtt is mélyen titkolt sebek és sérülések ezek, melyek meghatározták eddig kapcsolataink dinamikáját, minőségét és viselkedésünket is.

Felismerni azt, hogy toxikus kapcsolataink, melyekben emberileg méltatlan helyzetekben találjuk magunkat, alapvetően belőlünk indulnak ki. Mi magunk vagyunk a gyújtópont, egészen addig, míg fel nem építjük magunkban mindazt, ami egy méltó, szeretet és bizalomteljes kapcsolódáshoz szükséges.

Amint ez megtörténik, megszakíthatjuk a tudattalanul működtetett családi mintázatok folyamát. Legtöbbünknek ezek az apai ágon átörökített hitrendszerek és viselkedések.

Nagyon hangsúlyosan jelenik meg a kártyákban, hogy érdemes most a megoldásokat és a lelki gyógyulásunkat önmagunkban keresni. A különböző mágikus rítusoknak a pozitív hatása csak megtisztult lélek és tiszta tudatosság erejével áthatva érvényesül. Éppen ezért az önismereti út, a belső akadálymentesítés nem átugorható lépcsőfok. A tiszta szándék és a befolyásolásmentesség pedig alapvető etikai norma. A különböző kötések és egyéb manipulatív rítusok inkább ártalmasak, éppen ezért kerülendők.

A lélek sebeinek és a női energiák gyógyulásának van itt az ideje.