Heti üzenet 04.11.-04.17.

2022.04.09

"Napjainkban a nyugati társadalmakban a nő lebecsült társból versenytárssá lépett elő. Miközben meggyőződésem, hogy a nők szerte a világon képesek arra, hogy megállják a helyüket a hagyományos férfi szerepkörben is, sokszor elgondolkodom azon, hogy az előrelépésnek egy másik iránya - lebecsült társból a megbecsült társ felé - nem lett volna-e hasznosabb az emberiség számára." Dr. Ranschburg Jenő

A változás iránya: a múltból a jövőbe

Hetünk fő energiája a női energia. A női minőség lengi át most a téridőt, mert valahol, valamikor elakadt és most újra kell élednie. És nem csak újraélednie szükséges, hanem újjá is egyben. Bezáródott ennek az energiának az áramlása, nem most, hanem már régóta. Itt az ideje, hogy túllépve ezen a megrekedtségen, most újra virágozzék. Beteljesítse a Föld álmát, mely most táplálásra szorul. S nem csak az energiák szintjén.... hisz bolygónk nincs jó állapotban.

A - nagyon is távoli - múltban megszakadt ennek az energiának az áramlása, és ehhez sok sérelem, és fájó emlék tapad, melyet évezredek óta örökítünk és hordozunk magunkban. Megszakadt, mert elnyomták. Nincs értelme ezt részletezni, az általunk ismert történelemben is tanúi lehetünk ennek. A társadalom által létrehozott szabályrendszerekben az erő dominált, s a megengedésnek esélye sem volt arra, hogy teret kapjon. 

A megengedésből elviselés lett, s ennek kapcsán alakultak olyan kezdeményezések, melyek természetszerűleg ebből kitörni kívántak. Ám ebben a kitörési folyamatban mindannyian sérültünk, s veszteségeket tapasztaltunk meg. Itt az ideje újraírni ezeket a dinamikákat. S ehhez szükséges levenni azt a bizonyos "rózsaszín" szemüveget, mindkét "oldalon". Semmi nem lesz már olyan, mint volt, de lehetőségünk van másképp csinálni, jobban!

Az egymással vívott párharcok, csatározások tévutak. S egyben tévút minden olyan elmélet, mely nem a két energia egymást kiegészítő harmóniájáról szól.

A változás folyamatában vagyunk ugyan, de ehhez szükséges, hogy a gyógyuljon a férfi oldal is, mely most alaposan megtépázott. Hisz nem kell elejteni a vadat, mert minden megvásárolható a hentesnél, patkót sem kell kovácsolni, csak tankolni, és a paripát lecsutakoljuk az autómosóban...

Ennek a folyamatnak útját állják a múlt beidegződései, és téves gondolati minták: a női oldalon az a fajta rögzültség, amikor saját csapdánkba belepottyanva vergődünk, a férfi oldalon a szűklátókörűség.

Ahhoz, hogy ez megváltozzon, gyógyulnia kell a szívnek, és muszáj lenne az egyenjogú-/rangúságról alkotott elméleteinket átkeretezni.

Ehhez a hivatalos és még mindig csökevényes szabályokat is újraalkotni lenne szükséges....

A család szentségét csak úgy lehet helyreállítani, ha megadjuk mindkét energia minőségnek a tiszteletet, elismerést, és hagyjuk, hogy ösztönei, legmagasabb szellemisége és lelkisége szerint létezhessen.

A mai - számomra ebben a tekintetben - átmeneti időszaknak a tanításait talán még tudatosítottuk magunkban.

És valljuk be, szenvedünk is e miatt rendesen. Csalódások, frusztrációk, és tönkrement kapcsolatok romjain próbálunk evickélni.

Várjuk az ikerlángunkat, az igazit, és elképzelések, légvárak mentén haladunk el a valóság mellett.

Ha feléleszted és kibontakoztatod magadban a NŐT, arra jöhet egyedül a FÉRFI-től válasz.

Te vagy a tükör, s Te vagy az, aki képes áthangolni és csodás dallamot játszani a hangszeren. Nehéz, ám fejlődésre inspiráló korszakban élünk. Élj a lehetőségeiddel. S ha nem látod őket, az nem azt jelenti, hogy nincsenek. Csupán egy kis újrahagolás szükséges, hisz évezredek tudása nem múlik el csak úgy nyomtalanul, minden ott van benned, ami ehhez szükséges.

Szeretettel: Györgyi

Kapcsolat