Heti üzenet 04.03.-04.09.

2023.04.03

"A civilizáció akkor kezdődött, amikor egy dühös ember kövek helyett szavakkal kezdett dobálózni." Sigmund Freud

Hetünk alapenergiáját most a levél lapja adja. Mely jelenthet konkrét értelemben vett híreket, megállapodásokat, szerződéseket, no és persze magát a kommunikációt.

Ami mind ebben fontos és lényeges, az az elfogadás, mely megoldást és új lehetőségeket hozhat. A szavak lehetnek ablakok vagy falak is egyaránt, ahogy azt dr. Marshall Rosenberg nagyon találóan megfogalmazta. És a szavak erejét nem szabad alábecsülni.

Ugyanakkor van ennek a lapnak egy másik jelentése is, mely összefügg a megállapodásokkal, szerződésekkel, ez pedig a fogadalom, az eskü. Mely képes bennünket odaláncolni emberekhez, helyzetekhez akár életeken át. A családi ágon átívelő, utódokat is gúzsba kötő fogadalmak, melyekről nincs tudomásunk, csak lélek szinten hordozzuk terhét. Vagy éppen saját fogadalmaink, melyeket életeink hosszú sora óta hordozunk. És persze jelen életbeli esküink, melyeknek talán nem tulajdonítunk jelentőséget, ám mégis csak odaláncolnak egy olyan emberhez, helyzethez, melynek már semmi aktualitása nincs az életünkben. 

"Mindig, mikor megérkezik és szól hozzád a kísértés, mely barátságot, szenvedélyt, bizalmasságot, kötést ígér, tudjad: az anyag, melyből az ilyen kötés készül, romlandó, mert emberi anyag. Ami ma eskü, holnap nyűg, ami ma szenvedély és vágy, holnap érthetetlen és torz emlék, ami ma hűség, holnap szomorú kötelesség." Márai Sándor

Ahhoz, hogy lezárjunk egy ciklust az életünkben, hogy valamiúj elkezdődhessék, vagy gyógyulásunk – testi-lelki szinten egyaránt – megvalósulhasson, érdemes ezekkel foglalkozni. Van úgy, hogy tudatosan is vállaljuk fogadalmaink terheit és úgy gondoljuk, ez örök felelősséget és elkötelezettséget jelent az életünkben. Pedig nem örökérvényűek. Érdemes most éppen ezért az idejét múlt fogadalmakat és esküket felmondani. Nagyon is egyértelmű jelek érkezhetnek most az életünkbe arra nézve, hogy a teherként cipelt múltbeli vállalásaink felülvizsgálatra szorulnak.

Talán értékrendünkbe beivódott ezeknek a terhe, és felelőssége, ám ez egy önként vállalt feladat, melyet bármikor letehetünk, ha végre elhisszük, hogy lehetséges.

A kommunikáció szintjén pedig érdemes tudatosítani magunkban saját felelősségünket, miszerint nagyon nemmindegy mit, mikor és hogyan mondunk. Ebben talán a legfontosabb elem az elfogadás és a befogadás képessége. Amikor a kommunikáció során nem a saját mondandómra, "igazamra" fókuszálok, hanem értő figyelemmel igyekszem a másik mondandójából kihámozni a valódi közléstartalmat. Örök igazság az NLP állítása: "a kommunikációban a lényeg mindig a válaszban van, amit a másiktól kapsz". És hát, mint tudjuk, az értést, a megértést a világról kialakított saját egyéni térképünk határozza meg. Ily módon lehetséges, hogy a viták, nézeteltérések leggyakrabban "térkép-viták", valós konfliktusok nélkül.

Ha ezen új nézőpontok mentén haladunk, képesek leszünk észrevenni saját és mások valóságról alkotott egyéni térképeit. Az agressziót, a csípősséget, a kétélű és kétértelmű megfogalmazásokat saját és mások kommunikációjában. Ez a fajta szembesülés egy mélyebb megértést adhat számunkra, és a - sokszor látszólagos - ellentétek áthidalásának lehetőségét.

A semlegesség, az ítélkezésmentesség pedig tisztánlátást hozhat.

Földi történések szintjén pedig jó eséllyel jöhetnek most létre megállapodások, szerződések, melyek új távlatokat nyithatnak előttünk. És persze szűnhetnek meg régiek is. A régmúlt kötelezettségeiből felszabadulva indulhatunk az új lehetőségek felé.

Lehetséges, hogy ehhez le kell zárnunk bizonyos dolgokat. Lehet ez akár egy munkahely, vagy egy szerződés, mely most már nem hoz annyit a konyhára, hogy érdemes legyen fenntartani. Lehetnek ezek olyan küzdelmes helyzetek, melyek elviszik az energiáinkat és akadályoznak abban, hogy új lehetőségeket teremthessünk.

Éppen ezért érdemes most számvetést készíteni: mi mennyit ér meg. Aztán kihúzni mindazt, ami csak viszi az energiát és hozadéka nem arányos a befektetett munkával, idővel.

Lassan kibontakozó, ám de annál tartósabb alapokat teremthetünk most az életünkben. És ehhez érdemes végigmenni mindhárom szinten:

  • spirituális szinten fogadalmainkat felülvizsgálni
  • lelki szinten a kommunikációnkat új mederbe terelni, mely egy belső változást feltételez
  • és az anyag szintjén pedig új értékálló dolgokat elindítani az életünkben

És ebben benne van a lélekszerződések felmondása is. A külön élők döntésének véglegesítése, hivatalosan is. Minden, ami már idejét múlt és csak lelkünk padlásán porosodik most kiselejtezhető.

Szeretettel, Györgyi