Heti üzenet 10.02.-10.08.

2023.09.30

"Valamikor nagyon régen a szent nőiség tisztelete, óvása és támogatása adta az élet alapját. Majd annyira elkezdtük óvni, hogy úgy gondoltuk, a legbiztosabb, ha bezárjuk. Így biztosan nem veszthetjük el. Aztán ez az energia utat tört magának, de nagy árat fizetett érte: elszakadt az eredetétől, az erő energiáival telítődött. Így most, ha vissza akarunk térni az eredetünkhöz, újra kell tanulni, újra kell formálni magunkat. Férfiként is és nőként is."

Ezen a héten a biztonság, még inkább a biztonságérzetünk lesz fontos és természetesen a hozzá kapcsolódó életterületek, mint család, sőt a családi ág. Az ősök és az ő örökségük.

Míg az anyagi valóság szintjén érkezhetnek olyan hírek és információk, melyek új megoldásokat feltételeznek és más irányokat szabhatnak a hétköznapjainkban, addig a lélek szintjén egészen mást, többet mutatnak.

Észrevenni az élet dolgaiban rejlő polaritást, hogy minden lehet egyszerre előnyös és hátrányos is, most ezzel szembesíthet minket az élet. Mérlegelni mi az, ami jó és arra felé orientálódni.

Mert az ősök hagyatéka addig jó, amíg az örökség – legyen az hagyomány, rítus, viselkedésmód, szemlélet vagy meggyőződés – betölti eredeti rendeltetését. Vagyis jól működik. Generációról generációra tud adni az utódok számára valami pluszt az élethez.

Mostanra egyre inkább úgy tűnik, hogy újra kell gondolni mindezt, mert új időkhöz más megküzdési stratégiák kellenek. Egyre sürgetőbb ez, és most egy határozott és gyors döntés vagy irányváltás szükséges, melyet az élet most megkövetel tőlünk.

A tekintélyelvűség, az elnyomó viselkedés és dominancia harcok helyett most valami egészen más vár kibontakoztatásra. 

Az a fajta szeretetalapú harmónia és egyensúly, melyet tanulni kell még mindannyiunknak. A régi biztonságosnak érzett megoldásokat, családi mintákat most felválthatja egy másfajta működés. Ehhez azonban olyan hagyományokkal is meg kell küzdeni, mint az elavult patriarchális minták. A tekintélyelvűség, az alá és fölérendeltségi viszonyok.

Ehhez az első lépés önmagunk valódi ismerete. Megismerni és elfogadni, hogy eddig milyen mintákat is működtettünk és főleg a mögöttük rejlő hitrendszereinket. Ezektől megválni mély belső munkát feltételez, hiszen a biztonságérzetünk alapja jelenleg a kontroll. Kiadni a kezünkből az irányítást félelemkeltő lehet, ha nem vagyunk biztosak önmagunkban.

A családi dinamika változása egyre fontosabbá válik, hiszen a régi nézetek és hagyományok egy teljesen más életvitelhez kötődtek. Ezek ma már nem fenntarthatók. Az új egyensúlyhoz új hagyományok és másfajta életvitel tartozik.

A dolog azért is sürgető, mert egyre viharosabbá válnak a hétköznapok, egyre több a konfliktus. Melyeknek a megoldása csak új alapokon jöhet létre.

Hajlamosak lehetünk játszmákba kezdeni a régi – ám de idejétmúlt – hagyományok fenntartása érdekében, ám ezzel csak fokozzuk a problémákat.

Áthidalható és megoldható helyzetek ezek, ha hajlandóak vagyunk az újfajta szemléletmódra.

A családi rendszerek átalakulása sürgető és szükséges. Hiszen régen több generáció élt együtt, a nők szerepe az otthonra korlátozódott, míg a férfiaké a családfenntartásra.

Ma, amikor az egykeresős családmodell fenntarthatatlan, a szerepek megosztása szükséges. Ebben is, - mint nagyon sok mindenben – egy átmenetei időszakban vagyunk. És ez belső küzdelmekkel és gyakran egymással vívott párbajokkal is együtt jár.

A patriarchális viszonyok ideje lejárt, és ezt gyakran éljük meg veszteségként. Nőként érezhetjük úgy, hogy a munka és karrier csak egy szükségszerűség, ám szívünk mélyén nem erre vágyunk. Férfiként pedig eddig ismeretlen szerepekbe kényszerülünk, mint részt venni a gyermekgondozásban vagy a háztartásban.

Mindezek bennünk élő minták, a génjeinkben hordozott információk, melyeket most újraírni lenne szükséges.

Ahhoz, hogy mindez megtörténjen, fel kell élesztenünk magunkban a női, illetve férfi energiákat. De ez egy következő írás témája lesz.

Szeretettel, Györgyi